Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2023-2024 για την ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2023-2024 για την ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού.

Το πρόγραμμα της Μαθητείας ανήκει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού  χρηματοδοτούμενου  εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΣΠΑ και εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στις χώρες της ΟΝΕ.  Στο σχολείο μας  υλοποιείται από το σχολικό έτος 2017-18  (Β΄ΦΑΣΗ)  .Την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετέχει μόνο η ειδικότητα των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων. Η μαθητεία  στα ΕΠΑΛ αφορά όλες τις ειδικότητες του σχολείου και έχει διάρκεια 9 μήνες .Οι μαθητευόμενοι εργάζονται 4 μέρες την εβδομάδα  στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα λαμβάνοντας επιδότηση , παροχές ασφάλισης ένσημα και παρακολουθούν  μια ημέρα το εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο. Οι απόφοιτοι κατόπιν προπαρασκευαστικών μαθημάτων στο σχολείο , έχουν το δικαίωμα να δώσουν ειδικές εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και να αποκτήσουν πτυχίο ΙΕΚ της αντίστοιχης ειδικότητας τους.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για μαθητευόμενους

Ενημερωτικό Σημείωμα για ιδιώτες

Λειτουργία Συνοπτικά

Από την Πέμπτη 07/01/2021 έως την Παρασκευή 15/01/2021 οι απόφοιτοι των τμημάτων μαθητείας και οι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων  των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας.

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα διεξαχθεί από την από Δευτέρα 25-01-2021 έως Τρίτη 02-02-2021.

Πρόσκληση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας  από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας , Περιόδου 2020-2021 στο 1Ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

     Για τέταρτη συνεχή χρονιά προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ το πρόγραμμα «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»  Ε΄ Φάση περιόδου 2020-2021, με τις παρακάτω ειδικότητες :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    

   Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας με τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59

     Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr,    σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ τηλ. 2552029431, κος Γκουτζέρης Θεόδωρος Δ/ντής και κ. Μπακαλίδης Βασίλειος Υπ/ντής.

Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Τα μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό θα διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μας μονάδας στο Εργαστηριακό Κέντρο του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 21,78€. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ μέσω ΕΣΠΑ στο ποσό των 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη ( τα παραπάνω ποσά με την ψήφιση του νέου Νόμου για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αυξάνονται στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου) .
Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

Η σχετική προκήρυξη των θέσεων για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο καθώς και εδώ.

Ο   Δ/ντής

T.Y

Γκουτζέρης Θεόδωρος

 

 

 

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2019-2020 για την Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντεξη του Διευθυντή του σχολείου μας στο Ορεστιάδα TV σχετικά με το πρόγραμμα "Μαθητεία" στα ΕΠΑΛ για το έτος 2018-2019.

 

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από το ρεπορτάζ του Ορεστιάδα TV σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων, με το Δήμο Ορεστιάδας, των αποφοίτων του σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Μαθητεία 2018-2019".

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ για το Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας 2017-2018 έως και την Παρασκευή 13/10/2017.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος Μαθητεία: http://www.mathiteia4u.gr/

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο