Ο τομέας Μηχανολογίας διαθέτει 2 Εργαστήρια για την πρακτική άσκηση των μαθητών.

Το παρακάτω εργαστήριο ονομάζεται Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Μηχανολογικών Κατασκευών και διαθέτει εργαλεία για την εξάσκηση των μαθητών (τόρνους, πλάνες, φρεζομηχανές, δράπανα).

 

 

Το παρακάτω εργαστήριο ονομάζεται Εργαστήριο Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού και καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθητών της ειδικότητας Ψυκτικών.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο