Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας στην τεχνολογία, στην πρώτη περίοδο, έγινε προσπάθεια να γίνουν εργασίες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Τα περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα σχετιζόταν με κοινωνικά θέματα ή θέματα της καθημερινότητας και όχι τόσο με τεχνολογικά. Παρ’ όλα αυτά εκπονήθηκαν εργασίες, στις οποίες η κύρια στόχευση ήταν να εμπεδωθεί το περίγραμμα της ερευνητικής διαδικασίας και η επαφή με διαδικασίες και εργαλεία, όπως η κατασκευή ερωτηματολογίου, η χρήση googleforms για την υλοποίηση της έρευνας κλπ. Οι περισσότερες ομάδες δημιουργήσαν κάποιο κείμενο, με αναζήτηση στο δίκτυο, και διαμόρφωσαν ερωτηματολόγιο, το οποίο διανείμαν στην Α τάξη για συμπλήρωση, ώστε να μπορούν να διαθέσουν πρωτογενή στοιχεία στην έρευνά τους. Κάποιες ομάδες αναλάβαν πιο «πρακτικές» εργασίες, στις οποίες υπήρχε πείραμα ή κάποια δραστηριότητα, στις οποίες υπήρξε και φωτογραφικό υλικό αλλά και κάποιες ταινίες μικρού μήκους ως παραδοτέα.

Στο δεύτερο τετράμηνο δόθηκε κατεύθυνση σε περιβαλλοντικά – γεωπονικά θέματα με πειραματικό μέρος. Το πειραματικό μέρος έγινε στο σπίτι των μαθητών και η απόδειξη, με απαίτηση για βαθμολόγηση, για τη διεξαγωγή τους ήταν η αποστολή φωτογραφικού υλικού από τη διεξαγωγή του πειράματος. Θέματα όπως η καθίζηση, το pH, οι διάφορες παράμετροι της βλάστησης και του πολλαπλασιασμού των φυτών, ως και η καταγραφή συντεταγμένων με gpsχειρός προσεγγίστηκαν από τους μαθητές και επιβεβαιώθηκαν με μικρά κείμενα και φωτογραφικό υλικό των πειραμάτων τους. Παράλληλα γινόταν και εισηγήσεις και δινόταν εισαγωγικές πληροφορίες για τα διάφορα θέματα.

Παράλληλα με τα παραπάνω, έγινε γνωριμία με διάφορα εργαλεία (π.χ. πολυκριτηριακή ανάλυση, επεξεργασία βίντεο, κατασκευή σταυρόλεξου, δημιουργία Qrcodeγια επαυξημένη πραγματικότητα κλπ), τα οποία εφαρμόστηκαν στις εργασίες τους. Δε δόθηκε βαρύτητα τόσο στα κείμενα, όσο στα πειράματα και στις συμπληρωματικές ενέργειες των εργασιών που εκπονήθηκαν. Για παράδειγμα όλες οι εργασίες μεταφορτώθηκαν στο cloud και δημιουργήθηκε Qrcodeγια κάθε μία από αυτές.

Α2

Εργασίες Α’ τετραμήνου

Ομάδα

Σύνδεσμος

1

https://drive.google.com/file/d/1hiTXspzdvD7xC0jwDn4czXQfOimYEa8R/view?usp=drive_link

2

https://drive.google.com/file/d/1KoXSIC0b0MBzzj4TWWITvvTcopC1cAfC/view?usp=drive_link

3

https://drive.google.com/file/d/1H5c1Swuhc4Uxtp02ZPfRzNNAKVBM6r6J/view?usp=drive_link

4

https://drive.google.com/file/d/1p7hV3-mtgBpC8823q1TjXZk2F8doCiWf/view?usp=drive_link

5

https://drive.google.com/file/d/1sAHrVHZwKL8U3Xfuiq8aaLpNeYmrScG7/view?usp=drive_link

Εργασίες Β’ τετραμήνου

Ομάδα

Σύνδεσμος

1

https://drive.google.com/file/d/1YCmMD2OQBaE9YkgpwoOQcr1JaMLMxFOA/view?usp=drive_link

2

https://drive.google.com/file/d/1dSIweHq51q1CQOv8fdCAxc3bbb8nzkDE/view?usp=drive_link

3

https://drive.google.com/file/d/1LQP9WqQwALcrd9bau45dKUdv0GiaycXv/view?usp=drive_link

4

https://drive.google.com/file/d/1Z-GQ7EcBK5Kugg3_66ciBtySBx3aXGga/view?usp=drive_link

5

https://drive.google.com/file/d/1THf0OXCf4KPQOTBRRlHN3O0lFHmmlGo9/view?usp=drive_link

6

https://drive.google.com/file/d/1sMLY8zQ7gDDXyPdI6g_Lnz9gQkK26ORf/view?usp=drive_link

Α3

Εργασίες Α’ τετραμήνου

Ομάδα

Σύνδεσμος

1

https://drive.google.com/file/d/1geCHtGzfoac0XA2F3pkbEGqpD5otqOoN/view?usp=drive_link

2

https://drive.google.com/file/d/1WaVvu-7OXOySqLaJ27ah8ZoCM9SbH5pj/view?usp=drive_link

3

https://drive.google.com/file/d/19DM9PsrbMFT9gJfxSGCABYEOerKL1zWl/view?usp=drive_link

4

https://drive.google.com/file/d/1gE6e2VKcbAqLzcgd3F6K2MxHrQJdWUIB/view?usp=drive_link

5

https://drive.google.com/file/d/1WF2ANC96x4h1DViUzAU-mzaIwDwCHL1g/view?usp=drive_link

6

https://drive.google.com/file/d/19ddGN6oRomRL4OBr1YqmEvgddmYDqcCt/view?usp=drive_link

Εργασίες Β’ τετραμήνου

Ομάδα

Σύνδεσμος

1

https://drive.google.com/file/d/1Hswk2boEBBd_DKquDDGbK3prVKDSjgXq/view?usp=drive_link

2

https://drive.google.com/file/d/1rj1QYienSu7StqxzYvMH-mfLTMIUxoMr/view?usp=drive_link

3

https://drive.google.com/file/d/1uFm1ZzQV9GhKsoQNVwACL2vpa9H9xlK5/view?usp=drive_link

4

https://drive.google.com/file/d/161qiqpf9BSDtE8vMEaTiAijvCjRPdUt9/view?usp=drive_link

5

https://drive.google.com/file/d/1o1twlCsKcni3J_WHJ5DtK8tjTyKZ25bP/view?usp=drive_link

6

https://drive.google.com/file/d/1aDJy6uP2xkWERR4dnWZwxZSgt25LgIar/view?usp=drive_link

Α4

Εργασίες Α’ τετραμήνου

Ομάδα

Σύνδεσμος

1

https://drive.google.com/file/d/162S3nKl25OWrUyrJBs5T1uFsYzzVe0rF/view?usp=drive_link

2

https://drive.google.com/file/d/1kTE9tRl6EQGMnnDA2nUGNEg1on1AyAV4/view?usp=drive_link

3

https://drive.google.com/file/d/1FeLj1Mox4KPHq83F6aGva3N8ja-xtRNU/view?usp=drive_link

4

https://drive.google.com/file/d/1we4VQLDl2ADzaJaJC_cFCAaeU1NxNWEZ/view?usp=drive_link

5

https://drive.google.com/file/d/1FouJWmLoSmFQH0OnTMeuUILuZLK5xy5C/view?usp=drive_link

6

https://drive.google.com/file/d/18LerGCXCPQQoEHt0D-4x7sk02Pja0_-S/view?usp=drive_link

Εργασίες Β’ τετραμήνου

Ομάδα

Σύνδεσμος

1

https://drive.google.com/file/d/1Enu0eplT5QEDKgzO9wjkwmu4AshxkuPo/view?usp=drive_link

2

https://drive.google.com/file/d/1tV0P4S3DGCfuQAe3E2nCR6la2_KVTrI4/view?usp=drive_link

3

https://drive.google.com/file/d/1ADMC40qq7vPACPDf90ZBtwN2B_woEUC_/view?usp=drive_link

4

https://drive.google.com/file/d/1uFTAW1aej1qdqwC6BV5dErPpSODyZXMY/view?usp=drive_link

5

https://drive.google.com/file/d/1Kx9wMhJTgHbQlb6cPmMxudrJzR-qh29S/view?usp=drive_link

6

https://drive.google.com/file/d/1ZucUnTPifmrMSZC9bgEEjUwujusooNag/view?usp=drive_link

7

https://drive.google.com/file/d/1-uBm3Uqq6OXAvHXqevO-ZRsV-fqzNvL3/view?usp=drive_link

8

https://drive.google.com/file/d/18us25P0kOcWiRmdEmJyu-7ufXf1H6qFd/view?usp=drive_link

Σήμερα, 3 Μαρτίου 2023, στο μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, οι μαθητές του Α3 του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας, δημιούργησε ένα μικρό βίντεο για τη μνήμη των θυμάτων στα ΤΕΜΠΗ. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ è ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΓΕΙ… 

 Πατήστε  εδώ για να δείτε το βίντεο των μαθητών.

 

1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας για τα Τέμπη

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο