Το πρόγραμμα της Μαθητείας ανήκει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού  χρηματοδοτούμενου  εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΣΠΑ και εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στις χώρες της ΟΝΕ.  Στο σχολείο μας  υλοποιείται από το σχολικό έτος 2017-18  (Β΄ΦΑΣΗ)  .Την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετέχει μόνο η ειδικότητα των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων. Η μαθητεία  στα ΕΠΑΛ αφορά όλες τις ειδικότητες του σχολείου και έχει διάρκεια 9 μήνες .Οι μαθητευόμενοι εργάζονται 4 μέρες την εβδομάδα  στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα λαμβάνοντας επιδότηση , παροχές ασφάλισης ένσημα και παρακολουθούν  μια ημέρα το εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο. Οι απόφοιτοι κατόπιν προπαρασκευαστικών μαθημάτων στο σχολείο , έχουν το δικαίωμα να δώσουν ειδικές εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και να αποκτήσουν πτυχίο ΙΕΚ της αντίστοιχης ειδικότητας τους.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για μαθητευόμενους

Ενημερωτικό Σημείωμα για ιδιώτες

Λειτουργία Συνοπτικά

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο