Τα ωρολόγια προγράμματα των τομέων που θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας είναι τα παρακάτω:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

5.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

6.

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

1Θ+2Ε

7.

Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

 

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής ? Εφαρμογές

3Θ+3Ε

2.

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

3.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών ? Εφαρμογές

2Θ+5Ε

5.

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

2Θ+2Ε

2.

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ+3Ε

3.

Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό & με Η/Υ

2Σ/Ε7

4.

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

5.

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

1Θ+3Ε

6.

Βασικά Ηλεκτρονικά

1Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 7 Το μάθημα πραγματοποιείται στο σχεδιαστήριο και στο εργαστήριο Η/Υ. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών καθορίζεται από τα ισχύοντα για τα μαθήματα του σχεδίου και του Τομέα Πληροφορικής. 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Οικοδομικό Σχέδιο

2

Τοπογραφία

2Θ+3Ε

3

Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία

4

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

2Θ+2Ε

5

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ Ι

6

Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

7

Αγγλικά Τομέα

 

ΣΥΝΟΛΟ

23 ΩΡΕΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Αρχές Λογιστικής

3Θ+3Ε

2

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

3

Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

4

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

5

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL)

6

Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό- Εργατικό - Τουριστικό)

7

Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική

8

Αγγλικά Τομέα

 

ΣΥΝΟΛΟ

23 ΩΡΕΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

2

Περιβάλλον & Γεωργία

1Θ+2Ε

3

Φυτική Παραγωγή

2Θ+3Ε

4

Ζωική Παραγωγή

2Θ+1Ε

5

Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ+2Ε

6

Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1Θ+1Ε

7

Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων &  Γεωργικά Μηχανήματα

2Θ+1Ε

8

Αγγλικά Τομέα

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Ανατομία-Φυσιολογία

2

Πρώτες Βοήθειες

3

Υγιεινή

4

Διαπροσωπικές Σχέσεις

5

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

6

Αγγλικά Τομέα

7

Ειδικό Μάθημα Α8

5(Θ+Ε)

8

Ειδικό Μάθημα Β8

5(Θ+Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

8 Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ' τάξη.

 

α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+4Ε)

β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (1Θ+4Ε)

γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι (1Θ+4Ε)

δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι (1Θ+4Ε)

ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι (1Θ+4Ε)

στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι (5Ε)

ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι (1Θ+4Ε)

η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+4Ε)

θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1Θ+4Ε)

 

Στις περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Ειδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:

(α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία»

(β) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»

(γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα»

(δ) 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο μάθημα «Ειδικό Μάθημα Α» εκτός του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι» που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7Ε),

και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως,

 

Μαθήματα

Ώρες

1

Ανατομία-Φυσιολογία

2

Πρώτες Βοήθειες

3

Υγιεινή

4

Διαπροσωπικές Σχέσεις

5

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

6

Αγγλικά Τομέα

7

Ειδικό Μάθημα Α8

7(Θ+Ε)

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο