Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

3

2

Μαθηματικά 1

Άλγεβρα

2

3

Γεωμετρία

1

4

Φυσικές Επιστήμες 2

Φυσική

1

5

Χημεία

1

6

Θρησκευτικά

 

1

7

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

8

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

9

Φυσική Αγωγή

1

ΣΥΝΟΛΟ

12 ΩΡΕΣ

 

1 Μαθηματικά: Ενιαίο Μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο Μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο