Οι παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζουν το εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού.

 

 

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζουν το εργαστήριο Ηλεκτρολογίας και Μετρήσεων.

 

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζουν την αίθουσα διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων του τομέα Ηλεκτρολογίας, η οποία είναι εξοπλισμένη με υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και υαλοπίνακα.

 

 

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο