Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη Μαθητεία 2020-2021 για την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας  από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο