ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας , Περιόδου 2020-2021 στο 1Ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

     Για τέταρτη συνεχή χρονιά προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ το πρόγραμμα «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»  Ε΄ Φάση περιόδου 2020-2021, με τις παρακάτω ειδικότητες :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    

   Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας με τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59

     Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr,    σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ τηλ. 2552029431, κος Γκουτζέρης Θεόδωρος Δ/ντής και κ. Μπακαλίδης Βασίλειος Υπ/ντής.

Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Τα μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό θα διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μας μονάδας στο Εργαστηριακό Κέντρο του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 21,78€. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ μέσω ΕΣΠΑ στο ποσό των 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη ( τα παραπάνω ποσά με την ψήφιση του νέου Νόμου για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αυξάνονται στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου) .
Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

Η σχετική προκήρυξη των θέσεων για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο καθώς και εδώ.

Ο   Δ/ντής

T.Y

Γκουτζέρης Θεόδωρος

 

 

 

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο