Α' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

4

2

 

Μαθηματικά 1

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες 2

Χημεία

1

Βιολογία

1

4

Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

5

Ιστορία

1

6

Θρησκευτικά

1

7

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

2

8

Φυσική Αγωγή

2

9

Πληροφορική3

2

ΣΥΝΟΛΟ

22 ώρες

 

 1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρείς κλάδους α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3

2

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

2

3

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

3

ΣΥΝΟΛΟ

7 ώρες

 

3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16) κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Αγωγή Υγείας

2

2

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

2

3

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

2

4

Αρχές Μηχανολογίας

2

5

Αρχές Οικονομίας

2

6

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

2

7

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2

8

Ναυτική Τέχνη

2

ΣΥΝΟΛΟ

6 ώρες

 

4 Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο