Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την εργασία που εκπόνησαν οι μαθητές του τμήματος Α1 του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας στα πλαίσια της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2018-2019 με θέμα "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας". Υπεύθυνοι καθηγητές:

  1. Μαντοπούλου Αικατερίνη
  2. Λαϊνάς Ευθύμης

Πολύτιμη βοήθεια παρείχαν οι καθηγητές:

  1. Αζάς Αστέριος
  2. Αθιανάς Μιχαήλ

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο