Η εργασία με τίτλο Εθισμός στην Τεχνολογία-Videogames εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 από ομάδα μαθητών, στα πλαίσια της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Κατσαρού Κυριακής και Μεταξά Χρήστου.

  1. Εθισμός στην Τεχνολογία-Videogames (Γραπτή Εργασία)
  2. Εθισμός στην Τεχνολογία-Videogames (Παρουσίαση)

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο