Η ερευνητική εργασία με τίτλο «Φυσικές Δραστηριότητες στην ύπαιθρο» (Πεζοπορία, Ποδηλασία, Αναρρίχηση, Κολύμβηση) πραγματοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ.Χαρχάλη Δημήτριο με σκοπό την εκγύμναση των μαθητών, την απόδραση από την καθημερινή ρουτίνα του σχολείου, τη γνωριμία και τη συναναστροφή με τη φύση, την εμπέδωση του σεβασμού που πρέπει να τρέφουμε προς αυτή, τη σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών λόγω των κοινών ενδιαφερόντων και της ομαδικής εργασίας.

Το θέμα επελέγη λόγω της διαφορετικότητάς του από τα υπόλοιπα μαθήματα αλλά και της δυνατότητάς του να υλοποιείται εκτός σχολικής μονάδας. Επίσης, ξεκουράζει από την πνευματική κόπωση των μαθητών, αναζωογονεί την ψυχική τους διάθεση και συγχρόνως εξασκεί τις φυσικές ικανότητες που αδρανούν λόγω της πολύωρης μελέτης και της καθιστικής διαβίωσης στο σχολείο.

Όσον αφορά τα προσδοκώμενα μαθησιακά οφέλη αυτά συνοψίζονται στα εξής:

1.Γνώση των κανονισμών που διέπουν αλλά και γνώση της διαδικασίας που ακολουθείται για μια δραστηριότητα(π.χ. οργανωμένη κολύμβηση σε κολυμβητήριο).

2.Γνωριμία με ένα μόνο μέρος από την πληθώρα των φυσικών αξιοθέατων της πατρίδας μας.

3.Γνώση της ασφαλούς πραγματοποίησης μιας δραστηριότητας στη μετέπειτα καθημερινή τους ζωή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο