Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε από μαθητές της Α ΕΠΑΛ του σχολείου μας με την καθοδήγηση του κ.Αθιανά Μιχαήλ. Σκοπός της έρευνας ήταν οι μαθητές να μάθουν:

-         να διατυπώνουν τις αρχές λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας

-          να περιγράφουν τις γενιές κινητών τηλεφώνων

-          να απαριθμούν τα λειτουργικά συστήματα των κινητών τηλεφώνων και τις βασικότερες εφαρμογές "έξυπνων" κινητών

-          να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τα σχετικά πειράματα που έχουν γίνει

-          να συνθέσουν ένα ερωτηματολόγιο για να διεξάγουν έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου

-          να επεξεργάζονται και να ομαδοποιούν τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων της έρευνας

    -          να προτείνουν τρόπους και χρήσεις ώστε το κινητό τηλέφωνο   να αποτελέσει εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Από εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που εκπόνησαν οι μαθητές στα πλαίσια της ερευνητικής τους εργασίας.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο