Μπορείτε να δείτε από εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα για την Α' και Β' τάξη των ΕΠΑΛ, με ημερομηνία 2/6/16 που θα ισχύσει από το 2016-2017.

Μπορείτε να δείτε από εδώ το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα για την Α', Β' και Γ' τάξη των ΕΠΑΛ, με ημερομηνία 5/8/16 που θα ισχύσει από το 2016-2017.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο