Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο έναν και μεγαλύτερο αριθμό προκλήσεων κατά την καθημερινή τους εργασία στην τάξη και συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιμόρφωση ή την υποστήριξη για την υπέρβασή τους.

Το Teacher Academy (Ακαδημία Εκπαιδευτικών) του School Education Gateway υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν πρόσβαση σε συναφείς επιμορφωτικές ευκαιρίες, προσφέροντάς τους μία διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διενεργούνται μέσω διαδικτύου αλλά και σε φυσικό χώρο σε όλη την Ευρώπη και αξιολόγησή τους.

Σχετικός σύνδεσμος: http://europedirect.duth.gr/?q=node%2F9043#.V0_kfeR-ZU5

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο