Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο