Μπορείτε να δείτε εδώ μια παρουσίαση του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Σηροτροφία: Μια αειφόρος γεωργική εκμετάλλευση ως πρόταση επιχειρηματικής ?βιολογικής δραστηριότητας" που υλοποιήθηκε από τις εκπαιδευτικούς Δαλαμαγκίδου Γεωργία και Παπαδημητροπούλου Αικατερίνη κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο