Το θέμα του Σχεδίου Δράσης  για το έτος 2020-2021 ήταν οι Νέες Τεχνολογίες στον τομέα της Ηλεκτρολογίας.  Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που αφορούν το προαναφερθέν Σχέδιο Δράσης.

Υποδράση 1

Υποδράση 2


Νέα από το Σχολικό Δίκτυο