Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τη διαδικασία συναρμολόγησης ενός υπολογιστή στα πλαίσια του μαθήματος Υλικό και Δίκτυα στη Β' τάξη του τομέα Πληροφορικής κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο