Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Ι.Κ.Υ ( φορέας διαχείρισης προγράμματος Erasmus) απένειμε στη σχολική μας μονάδα, μετά από υποβολή σχεδίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης EAC/A02/2020, τη Διαπίστευση ERASMUS+,  για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Δράση1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο