Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το σχολείο μας για την Ολοκλήρωση του Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ErasmusPlus, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στη Λεμεσό της Κύπρου.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο