ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : 1η Διακρατική συνάντηση ανταλλαγής μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στην Potenza της Ιταλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας συμμετέχει σε διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2017 για την υλοποίηση σχεδίου Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων ΚΑ219, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, με θέμα «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», (ακρωνύμιο σχεδίου «MΟST») και με κωδικό αριθμό 2017-1-PL01-KA219-038326_2.

Στο παραπάνω σχέδιο συμμετέχουν πέντε σχολεία από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες:

 1. Spotezcne Liceum, Zamosc, Polsca , Συντονιστής Εταίρος

 2. 1o ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, Ελλάδα.

 3. Lycee Claude Gellee, Epinal, France.

 4. Gewerbliche Schule ,Schwaebisch Hall, Germany.

 5. Istituto d΄Istruzione Superiore “F.S. Nitti” Potenza, Italy.

Το χρονικό διάστημα από 11 έως 18 Απριλίου 2018 πέντε μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, μετακινήθηκαν στη χώρα υποδοχής στην Potenza της Ιταλίας σε μια πρώτη διακρατική συνάντηση όλων των συμμετεχόντων μαθητών από όλα τα εταιρικά σχολεία της σύμπραξης.

Στο χρονικό αυτό διάστημα δόθηκε η δυνατότητα να φιλοξενηθούν οι μαθητές από Ελλάδα , Πολωνία, Γερμανία και Γαλλία σε οικογένειες των μαθητών από το εταιρικό Ιταλικό σχολείο. Η αποκτηθείσα εμπειρία για τους μαθητές όλων των συμμετεχόντων σχολείων ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού γνώρισαν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της φιλοξενούμενης χώρας και περιοχής, αντάλλαξαν εμπειρίες, απόψεις, ιδέες και προβληματισμούς σχετικά με το θέμα του σχεδίου. Σε κοινή συνάντηση στις εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, Istituto d΄Istruzione SuperioreF.S. NittiPotenza, Italy παρουσίασαν, οι μαθητές της κάθε χώρας, την περιοχή καταγωγή τους και τις εργασίες που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συζήτηση όλων των ομάδων για τις εκφράσεις μίσους και τονισμού της διαφορετικότητας που υπάρχουν στην κουλτούρα γλώσσας της κάθε χώρας και πως αυτές μπορούν να μετατραπούν σε θετικές εκφράσεις, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας.

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν από το 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ είναι:

 1. Δόδα Γεωργία του Παναγιώτη μαθήτρια της Γ΄ τάξης Δομικών

 2. Σκάρδη Γεωργία του Μιχαήλ μαθήτρια της Γ΄ τάξης Οικονομίας Διοίκησης

 3. Σίσκογλου Παναγιώτης του Ιωάννη μαθητής της Γ΄ τάξης Ψυκτικών

 4. Σκαρλίδης Γεώργιος του Χρήστου μαθητής της Γ΄ τάξης Ηλεκτρολόγων

 5. Μουρλίδης Αθανάσιος του Παναγιώτη μαθητής της Γ΄ τάξης Πληροφορικής.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 1. Γκουτζέρης Θεόδωρος ΠΕ80 Οικονομίας Δ/ντής

 2. Αθιανάς Μιχαήλ ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων

 

 

 

Η παραμονή στην Ιταλία συμπεριελάμβανε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις όπως στη Ρώμη, Νάπολη, Ποτέντζα, Ματέρα, Castelmezzano.

 

 

     

 

Η επόμενη διακρατική κινητικότητα μαθητών θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Schwaebisch Hall της Γερμανίας τον Δεκέμβριο του 2018.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας παρακολούθησης του έργου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.).

 

 

Ο Δ/ντής

 

 

Γκουτζέρης Θεόδωρος

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο