ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα :  2η Διακρατική συνάντηση εκπ/κών του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στην Πολωνία στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ.

     Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας συμμετέχει σε διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2017 για την υλοποίηση σχεδίου Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων ΚΑ219, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, με θέμα «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», (ακρωνύμιο σχεδίου «MΟST») και με κωδικό αριθμό 2017-1-PL01-KA219-038326_2.

                Στο παραπάνω σχέδιο συμμετέχουν πέντε σχολεία από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες:

 1. SpotezcneLiceum, Zamosc, Polsca , Συντονιστής Εταίρος
 2. 1 ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, Ελλάδα.
 3. Lycee Claude Gellee, Epinal, France.
 4. Gewerbliche Schule ,Schwaebisch Hall, Germany.
 5. Istituto d΄Istruzione Superiore “F.S. Nitti” Potenza, Italy.

Το έργο προετοιμάστηκε από τον συντονιστή εταίρο ως μια προσπάθεια συμβολής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα από την εισροή μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ευρώπη. Στις κοινωνίες των μεμονωμένων ευρωπαϊκών κρατών, μπορεί να παρατηρηθεί όλο και συχνότερα μια κρίση αξιών. Αρκεί να αναφέρουμε, ενδεικτικά μόνο, τομείς όπως: ελευθερία, δημοκρατία, θρησκεία, ισότητα, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ανεκτικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα - συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σεμειονότητες, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, τον πλουραλισμό γενικότερα. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι χάριν των μελλοντικών γενεών πρέπει να γίνεται σεβαστός ο χώρος διαβίωσης τόσο των «νεοεισερχομένων» όσο και των παλαιοτέρων «κατοίκων» και πρωτίστως ο σεβασμός των ορίων της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών στο Ζamosc της Πολωνίας από 02-02-2018 έως 09-02-2018. Τη σχολική μας μονάδα εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί:

 1. Βαρσαμακίδου Βασιλική, ΠΕ02 Φιλόλογος
 2. Πασσαλή Μαρία, ΠΕ17.02 Πολιτικών Μηχανικών
 3. Αθιανάς Μιχαήλ, ΠΕ 17.02 Πολιτικών Μηχανικών
 4. Γώγογλου Αικατερίνη, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ.

     Στόχος της διακρατικής αυτής συνάντησης των εκπαιδευτικών από τα πέντε εταιρικά σχολεία ήταν να προσδιοριστούν τα προβλήματα επικοινωνίας που παρατηρούνται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και να παρουσιαστούν τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας χρήσιμες για να αντιμετωπιστούν αυτά σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικού σχολείου. Οι μέθοδοι διδασκαλίας στηρίχθηκαν στην εμπειρία των εκπαιδευτικών. Επίσης συζητήθηκαν και οι συνέπειες που εμφανίζονται από την έλλειψη σεβασμού προς την πολιτιστική εθνική ταυτότητα.

 • Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην «Αόρατη Έκθεση» της Βαρσοβίας. Εκεί οι συμμετέχοντες βίωσαν τα συναισθήματα που συνοδεύουν ανθρώπους όταν χάνουν στην καθημερινότητά τους την αίσθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας (απώλεια όρασης στην περίπτωση). Οι επισκέπτες, κατά κοινή ομολογία, αποκόμισαν μια πολύ δυνατή εκπ/κή εμπειρία και αποφάνθηκαν πως μια παρόμοια «περιπέτεια» αξίζει να επαναληφθεί για τους μαθητές.
 • Πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση “ThinkingtheBox”. Μέσα από αυτό καλλιεργήθηκε η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η δημιουργικότητα και η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων εκπ/κών των εταιρικών σχολείων. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τα αίτια , τις προοπτικές και τις εμπειρίες όσον αφορά την κατανόηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα (ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό).
 • Στη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προτάθηκαν, με τη μέθοδο metaplan, από τις μεικτές εθνικά ομάδες των εκπαιδευτικών δράσεις για το τελικό προϊόν στη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκές αξίες».
 • Η πολωνική ομάδα των εκπαιδευτικών παρουσίασε το παιχνίδι «απόφαση : παράγοντας νοημοσύνης», το οποίο έδωσε τη δυνατότητα για γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετική με τα δύσκολα κοινωνικά ζητήματα. Από αυτό το παιχνίδι επιλέχθηκε η θεματική ενότητα που αφορούσε θέματα προσφύγων και της υποδοχής τους.

                       

 • Όλες αυτές οι δραστηριότητες είχαν ως σκοπό να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν σενάρια μαθήματος τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη σχολική τους πρακτική. Στη συνέχεια εργάστηκαν σε ομάδες προκειμένου να δημιουργήσουν τέτοια σχέδια μαθήματος. Κατατέθηκαν πολλές ιδέες αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος MOST.
 • Επισκέφθηκαν το Δημαρχείο της πόλης και συναντήθηκαν με τοπικούς φορείς όπου συζήτησαν την κατάσταση των ξένων στην πόλη Zamosc και τις προοπτικές της επαγγελματικής τους ενεργοποίησης.
 • Επισκέφθηκαν το πρώην γερμανικό ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του ολοκαυτώματος στο Belzec με το μήνυμά του ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

   Η διακρατική αυτή συνάντηση του προγράμματος MOSTολοκληρώθηκε στη Βαρσοβία με την επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας Πολωνών Εβραίων, ως παράδειγμα και ως ιστορικό πλαίσιο για τις καλές και αρνητικές πτυχές της πολυπολιτισμικότητας στην κοινωνία.

     Οι διοργανωτές της συνάντησης, συντονιστές Πολωνοί εκπαιδευτικοί, καθώς και οι συμμετέχοντες εταίροι εκπ/κοί είχαν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις αρχές της ανοικτότητας, της επικοινωνίας, του σεβασμού της ταυτότητας των άλλων. Παράλληλα γνώρισαν καλύτερα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της σύμπραξης.

Η διαφορετικότητα «μεταφράστηκε» - μετατράπηκε σε ώθηση για θετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα υπήρξαν ευκαιρίες για προβληματισμό στις «Ευρωπαϊκές Αξίες» και την ανάγκη ανανέωσής των στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Περισσότερες πληροφορίες για την συνάντηση αυτή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν αν επισκεφθούν την ιστοσελίδα του σχεδίου στο Facebook http://www.facebook.com/2017MOST/ και σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/nauczycielskie-ferie-z-most-em/

   Το επόμενο βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου είναι η διακρατική συνάντηση στο εταιρικό σχολείο στην Potenzaτης Ιταλίας, τον Απρίλιο του 2018, όπου θα συμμετέχουν και μαθητές από όλα τα εταιρικά σχολεία.

   

     Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας παρακολούθησης του έργου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.).

 

Από εδώ μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο δελτίο τύπου.

 

        Ο   Δ/ντής

                                               

        Γκουτζέρης Θεόδωρος

 

 

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο