Την Παρασκευή 28/9/2018 πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας αθλητικές δραστηριότητες λόγω της 5ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2018.

Παρακάτω φαίνονται ορισμένες από τις αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν.

 

 

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο