Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στης ΠΑΝΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ έτους 2024 πρέπει να υποβάλουν στο 1Ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ από 29-11-2023 έως    15-12-2023 τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ έχοντας μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα καθώς και το απολυτήριο η πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡ/ΔΑΣ Τηλ 2552029431

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο