ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-24

 1. Είσοδος στην πλατφόρμα https:/e-eggrafes.minedu.gov.gr με κωδικούς taxisnet από την 28η Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την 07η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59. Η αίτηση-δήλωση γίνεται από τον γονέα που έχει δηλωθεί σαν κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα του Σχολείου. 
 2. Αποδοχή των όρων εγγραφής με κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι
 3. Επιλογή τύπου Σχολείου: ΕΠΑΛ
 4. Επιλογή τάξης : Α ή Β ή Γ
 5. Επιλογή Τομέα για την Β τάξη ή ειδικότητας για την Γ τάξη από τους πίνακες που εμφανίζονται. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας για το σχολικό έτος 2023-2024 από εδώ.
 6. Επιλογή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 7. Επιλογή Σχολείου: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 8. Συμπλήρωση στοιχείων μαθητή: Απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Μαθητή ο οποίος φαίνεται σε κάποιον έλεγχο προόδου ή δίνεται από το σχολείο τελευταίας φοίτησης. Το σχολείο τελευταίας φοίτησης εμφανίζεται πληκτρολογώντας τουλάχιστον 5 χαρακτήρες της περιοχής που ανήκει το σχολείο π.χ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ και εμφανίζονται όλα τα σχολεία της Ορεστιάδας
 9. Στην υπεύθυνη δήλωση γίνεται με προσοχή αποδοχή των κατάλληλων όρων της δήλωσης 
 10. Υποβολή αίτησης εγγραφής

Μετά την υποβολή της αίτησης –δήλωσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση
 2. Αίτηση κηδεμόνα
 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας
 4. Φωτοτυπία Ταυτότητας μαθητή  

στη σχολική μονάδα κατανομής από την 29η Ιουνίου 2023 έως την 21η Ιουλίου 2023 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του μαθητή/τριας)   ή με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων (Δευτέρα για τα Σχολεία του νομού Έβρου)

Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά πρέπει να είναι ευκρινή και οπωσδήποτε σε μορφή PDF (όχι φωτογραφίες κλπ)

Για τους μαθητές που θέλουν μετεγγραφή σε άλλο σχολείο στην αίτηση-δήλωση επιλέγεται το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ που θα φοιτήσει ο μαθητής. Ο κηδεμόνας του μαθητή επισκέπτεται το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ για την οριστικοποίηση της εγγραφής και υποβάλλει σε αυτό αίτηση μετεγγραφής και ταυτόχρονα ενημερώνει τηλεφωνικά ή με mail το προηγούμενο σχολείο

Εάν υπάρχει αδυναμία συμπλήρωσης της αίτησης –δήλωσης επικοινωνείτε ή επισκέπτεστε το σχολείο

1ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:

ΤΗΛ: 2552029431

MAIL: mail@1epal-orest.evr.sch.gr

Παρακαλώ συμβουλευτείτε για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες την εγκύκλιο εγγραφών 2023-2024.

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο