Σε περίπτωση που το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο δε λειτουργήσει δια ζώσης και λειτουργήσει μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακάτω μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, τους συνδέσμους webex των εκπαιδευτικών καθώς και το διδακτικό ωράριο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύνδεσμοι webex των εκπαιδευτικών του σχολείου

Διδακτικό ωράριο 

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο