Πατήστε εδώ για να δείτε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ? τάξης Ημερήσιου και Γ? και Δ? τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο της Διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Πατήστε εδώ για να δείτε την ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της
Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας ? Πρόνοιας και Αισθητικής ? Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων του
Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δείτε εδώ τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.  με βάση το ΦΕΚ 770/τ.Β'/22-03-2016 και εδώ τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α ?, Β ? και Γ ? τάξης με βάση το ΦΕΚ 772/τ.Β'/22-03-2016.

Πατήστε εδώ για την απόφαση Φ4/68955/Δ4 σχετικά με διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Πατήστε εδώ για να δείτε την διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ για το 2015-2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αλλαγές-μειώσεις στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ για το 2015-2016, που ανακοινώθηκε στις 5/02/16.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών.