Τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα για το σχολικό έτος 2016-2017 παρουσιάζονται παρακάτω:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Γ' ΤΑΞΗ

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+1Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+1Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ+4Ε

4.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ+2Ε

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+5Ε

3.

Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές

4.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές

2Θ+6Ε

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ? Εξοικονόμησης Ενέργειας

  ΣΥΝΟΛΟ

 23

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

3Θ+5Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+23

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2.

Οικοδομική

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

1Θ +2Ε

4.

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6.

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

4.

Λογιστικές Εφαρμογές

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ+1Ε

2.

Δενδροκομία

3Θ+2Ε

3.

Ανθοκομία Λαχανοκομία

3Θ+2Ε

4.

Βιολογική Γεωργία

2Θ+1Ε

5.

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23