Γ  ΤΑΞΗ

                                             Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),

4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),

5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),

6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).