Δείτε εδώ τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.  με βάση το ΦΕΚ 770/τ.Β'/22-03-2016 και εδώ τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α ?, Β ? και Γ ? τάξης με βάση το ΦΕΚ 772/τ.Β'/22-03-2016.