Δείτε εδώ την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δείτε εδώ την προκήρυξη της Πυροσβεστικής για το 2016-2017.