Από εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου για τα ΕΠΑΛ για τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τη διευκρίνηση σχετικά με τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου για τα ΕΠΑΛ για τη σχολική χρονιά 2016-2017.