Συνέντευξη του Διευθυντή του σχολείου μας για το πρόγραμμα Erasmus και συγκεκριμένα τη δράση με θέμα: " Πράσινα Κτίρια ", στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε μετακίνηση καθηγητών στο Βερολίνο.

 

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων