Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική απόφαση και να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες.