Στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής ειδικότητες για κάθε τομέα και ομάδα προσανατολισμού στη B’ Τάξη:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού 

   και κλιματισμού
 3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  • Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 4.  ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
  • Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα παρουσιάζονται παρακάτω:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής

3Θ+2Ε

4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

1Θ+3Ε

6. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

Μαθήματα

Ώρες

1. Κατεργασίες Μετάλλων −Συγκολλήσεις

3Θ+4Ε

2. Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

3. Μηχανολογικό Σχέδιο

4. Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών

5. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

2Θ+3Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Μαθήματα

Ώρες

1. Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

4Θ+4Ε

2. Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων

2Θ+3Ε

3. Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+3Ε

4. Τεχνικό – Μηχανολογικό Σχέδιο           

5. Αγγλικά Ειδικότητας       

2Θ      

ΣΥΝΟΛΟ      

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Μαθήματα            

Ώρες

1. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος − Ηλεκτρομαγνητισμός              

3Θ+3Ε               

2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ+4Ε  

3. Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ+3Ε

4. Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

5. Αγγλικά ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23                          

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Μαθήματα            

Ώρες

1. Βασικά Ηλεκτρονικά                       

3Θ+3Ε  

2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε  

3. Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων

5. Ηλεκτρονικές κατασκευές

2Ε          

6. Αγγλικά Ειδικότητας                      

2Θ          

ΣΥΝΟΛΟ                                               

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

1. Οικοδομικό Σχέδιο

2. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

4Θ+2Ε

3. Τοπογραφία και Πολεοδομία

2Θ+2Ε

4. Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

5. Τοπογραφικό Σχέδιο − Ψηφιακή Χαρτογραφία

6. Αγγλικά ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαθήματα

Ώρες

1. Λογιστικές Εφαρμογές

2Θ+4Ε

2. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ+4Ε

3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού− Εμπορικού−Εργατικού)

4. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5. Σύγχρονες Συναλλαγές

1Θ+1Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας I

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Μαθήματα

Ώρες

1. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

2Θ+2Ε

2. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ+2Ε

3. Γεωργική Μηχανική Ι

2Θ+3Ε

4. Φυτοπροστασία

2Θ+2Ε

5. Φυτική Παραγωγή

2Θ+2Ε

6. Αμπελουργία

1Θ+1Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Νέα από το Σχολικό Δίκτυο