Πατήστε εδώ για να δείτε τις Υ.Α:

  • με Αριθμ. 149746/Γ2/19-09-2014 (ΦΕΚ 2641 Β/2014)  σχετικά με τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2013-2014 και
  • με Αριθμ. 160604/Γ2/06-10-2014 (ΦΕΚ 2772 Β/2014)  σχετικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τον καθορισμό της διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, ομάδα προσανατολισμού της Β' τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014 ? 2015.