Πατήστε εδώ για να δείτε την Υ.Α με Αριθμ. 138300/Γ2/2014 (ΦΕΚ 2420Β/10-09-2014) σχετικά με τον καθορισμό της διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 ? 2015.